Kontakt


Redakcija

Adresa
Cetinjska 1, 11000 Beograd

Telefoni:
330-1442, 330-1443
3373-346 (faks)

Adresa na internetu
www.ilustrovana.com

E-mail
ilustrovana@politika-ad.com

 

Marketing

 

Oglasni sektor:
330-1567, 3373-275 (faks)

Tiražna služba i pretplata:
330-1640, 330-1638