Viva


Redovan pregled
čuva vid

Usled nelečenog dijabetesa javlja se dijabetesna retinopatija, jedna od komplikacija šećerne bolesti, koja dovodi do slabljenja, a neretko i potpunog gubitka vida
30 31

Dijabetes je peti uzročnik smrtnosti u Srbiji. Epidemiju dijabetesa podstiču loše navike, te je u našoj zemlji svaka peta osoba gojazna, skoro svaka druga je nedovoljno fizički aktivna, dok svaki peti stanovnik ne razmišlja o zdravlju prilikom izbora hrane.

Prema statističkim podacima više od 700.000 ljudi u Srbiji boluje od dijabetesa, kao i oko šest hiljada dece. Tip 2 dijabetesa, koji je češći tip, obično pogađa odrasle osobe, međutim u poslednjoj deceniji se sve češće javlja i kod dece zbog njihove gojaznosti, te postaje sve ozbiljniji zdravstveni problem.

- Usled nelečenog dijabetesa javlja se dijabetesna retinopatija – jedna od mikrovaskularnih komplikacija šećerne bolesti koja nije dobro regulisana, kaže za naš magazin potpukovnik docent dr Mirko Resan iz Klinike za očne bolesti VMA. Glavni faktori rizika nastanka dijabetesne retinopatije su dužina trajanja dijabetesa i njegova loša glikemijska kontrola, a pridruženi faktori su arterijska hipertenzija, oboljenje bubrega, povećane vrednosti holesterola i triglicerida u krvi.

Jasmina Vujadinović