Hitlerove lažne pare

Brojni su primeri tokom istorije kako su vojskovođe i državnici pokušavali, a nekada i uspevali, da protiv neke države prvo dobiju monetarni, pa onda i vojni rat. Tako nešto zamalo nije uspelo nacistima. Naime, još 1940. godine zamislili su da Veliku Britaniju, tada svog najjačeg vojnog suparnika, poraze tako što će prvo da razore njen monetarni sistem, a potom je dokrajče vojno. Ta zamisao poznata
kao “Operacija Bernhard”, odigrala se u logoru Zahsenhauzen pored Berlina i tu je do kraja 1944. godine štampano 8.965.080 falsifikovanih novčanica. Na ovu ideju se došlo odmah na početku Drugog svetskog rata tako što su u nacističkoj tajnoj policiji zamislili da će pokušati da falsifikovanim funtama na kolena bace Veliku Britaniju. Iz logora u Nemačkoj, Čehoslovačkoj i Poljskoj, dovedeni su Jevreji, stručnjaci za falsifikovanje novčanica. Prvih sedam zatvorenika u Blok 19 dovedeno je 23. septembra 1942. Do kraja meseca gotovo trideset ljudi. Selidba iz logora u Austriju nastanilo se u Bloku 19 gde im je i rečeno da će falsifijkovati britanske novčanice. Štampanje je obavljano u tri faze. U prvoj su se štampali tekst s datumom i signaturom, a u drugoj štampana je nominala novčanice u gotskom pismu, okružena kaligrafski sjajno izvedenim slovom L. U trećoj fazi štampani su serijski brojevi, datum izdavanja i potpis glavnog blagajnika.

Nastavak možete da pročitate u broju 3083.