Против сиромаштва и неједнакости
АГЕНЦИЈЕ УН И ВЛАДА СРБИЈЕ

Агенције Уједињених нација у Србији – Уницеф (Дечји фонд УН, Унфпа (Популациони фонд УН) и Унхцр (Фонд УН за избеглице) – представиле су недавно своје пројекције сиромаштва најугроженијих категорија становништва – породице са децом и старије особе – као део заједничког УН програма „Јачање социјалне заштите у Србији кроз увођење елемената за реаговање на кризу“, који се  финансира из Заједничког фонда УН за Циљеве одрживог развоја.

Највећи терет у кризним ситуацијама пада на породице са малом децом, нарочито оне са више од четири члана, на старије особе које живе саме или у старачким домаћинствима, на избеглице, тражиоце азила, лица која су у ризику да ће остати без држављанства, на интерно расељена лица, као и на људе у руралним или удаљеним крајевима, односно оне са минималним приходима.

„Овај заједнички пројекат, који се спроводи у блиској сарадњи са Владом Републике Србије, представља позив на јачање служби и система социјалне заштите, посебно у време када се суочавамо са све већим трошковима. Од суштинског је значаја да системи социјалне заштите буду правилно усмерени, тако да они који су угроженији могу да добију неопходну подршку за безбедан и продуктиван живот. Наш заједнички циљ је да смањимо неједнакости“, рекла је Франсоаз Жакоб, стална координаторка УН у Србији.

Истраживања показују да сиромаштво не погађа сва домаћинства на исти начин. Заправо, породице са децом су међу најугроженијима.

„Очекује се да ће бројке о сиромаштву деце за 2022. показати повећање са 10,6 на 13,8 одсто, што представља додатних скоро 28.000 малишана који живе испод линије апсолутног сиромаштва. Најугроженија су деца у великим породицама, у сеоским домаћинствима и у ромским насељима. За делотворну заштиту деце од сиромаштва потребне су свеобухватне мере социјалне политике и буџети. Потребно је да дође до помака у одговору на сиромаштво, са општег обухвата ка усмереном приступу, као и адекватнији програм финансијске помоћи, укључујући дечији додатак, како би се задовољиле тренутне и будуће потребе деце“, изјавила је Дејана Костадинова, директорка Уницефа у Србији.

Засебно истраживање, које обухвата пројекције сиромаштва за старије особе, показује да они који живе у руралним и удаљеним крајевима најтеже задовољавају своје потребе за храном, хигијенским производима или лековима.

„Резултати до којих смо дошли указују да је стопа апсолутног сиромаштва у 2022. порасла на 12,3 одсто за целокупну популацију, а слична тенденција забележена је код старијих од 65 година и износи 10,3 одсто што је значајан пораст у односу на податак из 2020. када је била 6,8 одсто. У оквиру пројекта, Унфпа је доделила једнократну финансијску помоћ за преко 70 већински једночланих старачких домаћинстава, а из разговора са корисницима добили смо коментаре да би овакву врсту помоћи требало чешће организовати“, рекла је Борка Јеремић, шефица канцеларије Унфпа у Србији.

Социјална заштита представља кључни алат јавних политика за грађење отпорности, сузбијање сиромаштва и унапређење економских и друштвених исхода код миграната, избеглица и тражилаца азила, истиче се у заједничком саопштењу агенција УН. Може заштитити људе од непредвиђених ситуација у животу и екстерних криза које би иначе довеле до тога да падну у сиромаштво.

 

 

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању