Atomske svetske sile: Trka u naoružanju ne prestaje

Početkom ove godine devet država – Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Kina, Indija, Pakistan, Izrael i Severna Koreja – imalo je u vlasništvu 13.865 komada nuklearnog oružja. To je za 590 komada manje, nego što je Stokholmski institut za istraživanje mira (SIPRI), koji se, između ostalog bavi i istraživanjem naoružanja, utvrdio da su ove države imale 2017. godine.Od tih 13.865, s operativnim snagama je raspoređeno 3.750, a skoro dve hiljade se drži u stanju visoke operativne pripravnosti, kaže se u ovogodišnjem izvaštaju ovog, po pitanjima svetske bezbednosti, veoma uglednog institituta na svetskom nivou. Smanjenje ukupnog broja nuklearnog oružja na svetu uglavnom je delo Ruske Federacije i SAD, država u čijem posedu je 90 odsto nuklearnog arsenala. Dve nuklearne, i sva-ke druge vrste sile, smanjuju svoje strateško nuklearno naoružanje u skladu sa primenom ugovora iz 2010. o daljem smanjivanju i ograničavanju strateškog ofanzivnog oružja, poznatog kao Novi START. Prošle godine su obe države obja-vile da su, u ugovorom predviđenim rokovima, smanjile sve ono što je Novi START predvideo.

Opsežni i skupi programi

Ugovor je na snazi do 2021, osim ako se ugovorne strane ne dogovore da ga produže. Što je malo verovatno, jer Vašington i Moskva nisu počeli pregovore o eventualnom produženju trenutno važećeg START-a, ili razgovore o nekom drugom ugovoru koji bi ga nasledio. Naprotiv.– Izgledi da dve strane kontinuirano pregovaraju o smanjenju neuklearnog oružja su malo verovatni, s obzirom na političke i vojne razlike između dve zemlje – kaže Šenon Kile, direktor SIPRI Programa za nuklearno razoružanje, kontrolu i neširenje naoružanja.

Nastavak pročitajte u broju 3161.