Бандовићи с Пештера

У селу Градац на Пештеру, недалеко од Сјенице, зиме су дуге и тешке. Природа је лепа, али сурова… Сибирски услови зими, лоша путна инфраструктура и сиромаштво одлике су тог краја. Ту се налази и једна стара страћара која је склепана од блокова, дрвета, цирада и шатор-ских крила. Рекло би се да је у питању неки помоћни објекат или неуредна шупа. Међутим, стварност је много суровија… Бака Марија, отац Слободан, мајка Станка и синови Стефан (9), Радиша (7) и Петар (5) Бандовић станују у овој бараци. Ове утиске са Пештере записали су и на свој сајт ставили чланови Хуманитарне организације „Срби за Србе“, који су недавно посетили породицу Бандовић након чега су решили да покрену акцију како би им помогли да заврше кућу. Ево, шта су још видели боравећи код породице Бандовић, што их је навело на хитну акцију.

Наставак прочитајте у броју 3156.