Beograd domaćin konferencije o asistivnim tehnologijama

Za decu sa posebnim potrebama

 

Beograd će 22. juna ove godine postati domaćin Prve nacionalne konferencije o ASistivnim TEhnologijama i Komunikaciji (ASTEK 2019). Skup će pokušati da na pristupačan način poveže: nauku, domaće izlagače i proizvođače asistivne tehnologije, ali i pokretače novih zanimljivih projekata u želji da deca sa posebnim potrebama i osobe sa invaliditetom svoj život učine kvalitetnijim. U programskom smislu, Konferenciju će predstaviti dva odvojena naučna dela: „Motorna kontrola i rehabilitacija“ i „Senzorski sistemi i komunikacija“ sa po šest nezavisnih predavanja, pri čemu je posebna pažnja posvećena izboru predavača i tema koje do sada nisu razmatrane na konferencijama sličnog tipa kod nas i u okruženju.