Blace i njegova blaga

Nije otac Jovan tu, dobio je drugu parohiju, mogu li ja da vam pomognem” – ljubaz-no i sa osmehom zakorači ka kapiji mlada dama sa maramom na glavi. –Ako želite u crkvu, izvolite – nastavi pa se okrenu i krenu ka ulaznim vratima Crkve Uspenja presvete Bogorodice.–Evo, imate i ovu tablu, pročitajte – pokaza na crnu tablu na kojoj je belom bojom rukom ispisano „Ovaj je hram podignut trudom seljana opštine Blacke, a za vlade njegovog veličanstva kralja Srbije Aleksandra I, god 1891-92, pos-većen je uspeću svete Bogorodice”. Iznad ulaznih drvenih vrata, a is-pod rozetne, u luku predstava Uspenja. Unutra zidovi i svod oslikani pre-lepo. Nema potvrde, mada bi trebalo da tako bude, ali se priča da je freske radio naš čuveni slikar Boža Ilić.–Ništa nije sačuvano od prve crkve –nastavi naša domaćica.– U vreme Velikog rata, kada su Bugari okupirali Toplicu, osim stanivništva i njihovih objeka-ta stradala je i crkva. Bugari su crkvu opljačkali, a potom je do temelja spalili.Ova današnja, jednobrodna, sa dve kupo-le, podignuta je 1935. godine. I jedna je od lepših građevina u ovoj nevelikoj varoši.

Nastavak pročitajte u broju 3181.