Центар за медицинску биохемију

Aнализа крви и лабораторијски извештај помажу лекару у постављању дијагнозе, избору и праћењу терапије, али и у прогностичке сврхе. иако утицај лабораторијске медицине зависи од врсте обољења и специјалности лекара, чињеница је да се њени резултати користе у више од 70 одсто клиничких одлука, што ставља лабораторије у јединствен положај

Велико и свечано отварање реновиране лабораторије Центра за медицинску биохемију догодило се пре два месеца у згради Поликлинике Клиничког центра Србије и има огроман значај за све наше грађане. У питању је савремена лабораторија којом се данас могу похвалити само високо развијене земље као што су Немачка, Израел, Велика Британија… Већ на уласку у лабораторију, на првом спрату Поликлинике КЦС чека вас организационо један сасвим нови систем. Пацијенти више не чекају дуго, лако и брзо долазе до кабина за узимање узорака крви. Све је до перфекције чисто, просторно, модерно и функционално а улазак у саму лабораторију говори да сте „закорачили у будућност“. Све је компјутеризовано и тихо. Апарате најновије генерације контролише високо образовани кадар. На челу овог Центра је доц. др Сања Станковић. – Центар за медицинску биохемију је организациона јединица Клиничког центра Србије – каже нам она. Обавља здравствену, научно-истраживачку, образовну и стручно-методолошку делатност. Организован је кроз три Службе (за клиничку, поликлиничку и ургентну лабораторијску дијагностику) а ради на 14 локација и броји 235 запослених. Кроз Центар годишње прође више од 950.000 пацијената и уради се око 12.000.000 анализа. Широк спектар лабораторијске дијагностике обавља се у складу са стандардима и правилима добре лабораторијске праксе. Центар је као прва лабораторија у земљи увео систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001, ISO/IEC 17025 и ISO 15189, а такође је акредитован и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС).

Колико је укупно трајала адаптација овог простора који је некада изгледао веома трошно и запуштено?

Адаптација лабораторије као и опремање овог простора најмодернијом опремом трајала је непуних пет месеци и трансформисала је у потпуности клиничко-биохемијске услуге у нашем Центру. Пацијенти данас у просеку чекају неколико минута да буду примљени а дугачки редови испред лабораторије део су прошлости.

Нова опрема, која је обезбеђена донацијама америчке компаније у вредности од милион и по долара, спада у најсавременије опреме за лабораторијске анализе биолошког материјала у свету. Како изгледа „затворен систем“ анализе узорака у овој лабораторји?

Инсталирана је опрема реномираног произвођача који је један од лидера на тржишту у овој области. То је компанија са којом наш Центар успешно пословно сарађује више од 20 година. Аутоматизација у Центру подразумева инсталирање више аутоматизованих система Alinity најновије генерације као и комплетну аутоматизацију. Када погледате ту „затворену траку“ на којој клизе епрувете са узорцима крви схватите да је будућност стигла и да нема места грешкама. Анализатори су повезани траком којом се крећу узорци. Истакла бих посебно да је комплетан процес рада, од узорковања крви у лабораторији до издавања резултата у потпуности аутоматизован.

Наставак можете прочитати у броју 3106.