Ćilim-remek delo srpske tkalje

Renovirani Muzej u Mladenovcu svečano je otvoren izložbom „Ćilim“, autorke Magdalene Ivković, muzejskog savetnika Muzeja grada Beograda, koja predstavlja odabir trideset reprezentativnih tekstilnih primeraka iz zbirke Muzeja Mladenovca.

Raskošni, različiti po stilu, funkciji i tehničkim karakteristikama, izrađivani su od kraja 19. do sedamdesetih godina prošlog veka. Kao osnovni elemenat dekorativnog tekstila, ćilim na našem kulturnom prostoru predstavlja važan deo bogate materijalne baštine, a svaki ponaosob je malo remek-delo srpske tkalje i jedan od malobrojnih predmeta u čijoj je izradi žena imala dominantnu ulogu.

U široj kosmajskoj oblasti, klečani ćilim je bio najskupoceniji deo devojačke spreme. Na osnovu stilskih osobina, tehnike tkanja, sirovina, ornamenata, kompozicionih rešenja, ćilimi iz zbirke Muzeja Mladenovca veoma su slični, ili čak isti, ćilimima šumadijsko-moravskog stila.

Uprkos činjenici da se iste stilske karakteristike i tehnike izrade susreću u Šumadiji i na širem prostoru Srbije, svaki ćilim je lepotan za sebe, poseban, autentičan i mističan, sa sopstvenim karakterom i dušom. NJegove šare su slikovno pismo, a na njima se prepoznaju individualni i etnički identitet, ali i pojedinačne intimne priče.

Nastavak možete pročitati u broju 3106.