Čitaoci reporteri: moj voljeni Vršac

Mnogi pričajući o zavičaju misle da su najlepši br-doviti krajevi sa velikim moćnim rekama, prastarim zimzele-nim šumama ili dubokim zelenim jezerima.A moj lepi Vršac oslonjen na granice ima posebnu lepotu. Kada mu prilazite iz svih pravaca pozdravlja vas na vrhu Vršačkog brega, stara dama, Vršačka kula i daje vam na znanje da ovaj grad ima istoriju borbi za slobodu još od Turaka. Plodna bremenita zemlja otežala od gustih kukuruza i žutih suncokreta već pog-nutih glavica priča o večnim ciklu-sima rađanja blagodatne banatske zemlje.Sam grad umiven, sjajan, u rano prepo-dne odiše neslućenom lepotom starih zdanja na trgu kod gradske kuće i okol-nim ulicama. Obilje cveća, nikad gušće, opojnih boja, miriše za sve ljude koji na trgu sede i traže malo odmora. Tu popi-ti kafu u hladu pod suncobranima za nas penzionere je Božija nagrada za sve što smo uradili i proživeli.

Nastavak pročitajte u broju 3164.