Čovek zadužen za rizične situacije na železnici: Kad je gusto, tu je Boža

Uz prugu Niš-Zaječar, selo Jasenovik, stegao debeli minus. Nit’ manjeg sela, nit’ većih problema. Onomad, na nekih šeststo metara od sela iskočiše tri cisterne iz šina. Prenose tečni amonijak. U selu gužva… naređena je evakuacija. Hoće biti, neće biti, kolebanje još više unese paniku. Tog 25. januara snuž-dena lica meštana obiđoše Srbiju putem TV i drugih ekrana. Prkoseći snažnoj mećavi, sa torbama i cege-rima u rukama, poneki gurajući stoku koja se opire, zaleđenim seoskim sokacima kretali su se ka izlazu iz sela. Oni nevoljno iz sela, a ka selu pod rotacijom saniteti Hitne po-moći, vatrogasna vozila, policijske marice. Jeziva slika tog zimskog jutra. Iz Beograda, da reši situaciju i cisterne postavi na šine, stigao je „pomoćni voz“ – dizalica nosivosti 150 tona. Sa dizalicom je stigao i Božidar Miletić, koordinator raš-čišćavanja terena, čovek već navikao na takve situacije jer je njegov posao da rešava probleme na železnici. – Bio sam koordinator raščišća-vanja terena. Iz Beograda smo došli sa našom dizalicom. To je taj „po-moćni voz“, isto kao i interventna ekipa koja ide na raščišćavanje terena, i nema veze da li je u pitanju iskakanje voza iz šina ili prevr-tanje. Da bismo osposobili teren, morali smo da sredimo prugu, što je značilo – da vratimo cisterne u prvobitni položaj. Za to smo koris-tili našu dizalicu koja ima veliku nosivost, nekih 150 tona.

Nastavak pročitajte u broju 3140.