Da li Boško Jugović počiva na groblju kod Ivanjice

Samo kilometar i po bio je potreban da se odmakne od Ivanjice, pa da sa nevelike zaravni pukne pogled na ovu lepu varoš na Mora-vici. Jer, kada se tim putem krene ka Sjenici, tako je uspon veliki, da se Ivanjica uvećava gotovo posle svakog pređenog metra. A na tom javorskom putu, kako ga meštani ovog dela Sr-bije zovu, jer vodi ka planini Javor, ima namernik mnogo toga lepog da vidi. I štošta da nauči.Prva lekcija istorijske čitanke ovog kraja vezana je za stradalničko Kosovo. Legenda veli da je na Ivanjič-kom brdu kneginja Milica boravila u vreme Kosovskog boja, pa odatle i toponimi Caričina livada i Cariči-na voda. Da li je izvor sa leve strane puta, pored malinjaka, ta voda, ko će ga znati, i da li je tom vodom kneginja umivala i pojila ranjenike, takođe se ne zna, ali prija ta voda naročito u vreme berbe malina. Kao i po danu kakav je bio dok je nastajala ova priča.Dakle, na tim livadama kneginja Milica je dočekivala umorne i ranjene junake sa Kosova. Tu je bio i Boško Jugović koji je u boju zapao grdnih rana. Umro je i tu je sahranjen. Tako veli legenda. A šta danas može namernik da vidi na tom mestu?

Nastavak pročitajte u broju 3162.