Džamu i Kašmir između Indije i Pakistana

Džamu i Kašmir je jedno od velikih nerešenih pitanja međunarodne politike proteklih 72 godine. Sukob Indije i Pakistana oko statusa čitavog regiona Kašmira koji se prostire na preko 350.000 kvadratnih kilometara, nasleđe je britanske kolonijalne uprave koja je na svom kraju, brzopleto 1947. podeli-la Indijski podkontinent. Od tada su novostvorene države, predominantno hinduistička Indija i gotovo isključivo muslimanski Pakistan položile pravo na Kašmir i oko njega vodile tri od ukupno četiri uzajamna rata. Džamu i Kašmir je upao u prvi rat nekoliko sati pošto je 27. oktobra 1947. Hari Sing, hindustički maharadža samostalne, predominantno muslimanima nastanjene kneževine, želeći nezavisnost, ali suočen sa prodorom plemena sa severozapada Pakistana, pristupio Indiji. Borbe u koje su se uključile vojske Indije i Pakistana, okončane su posredovanjem Ujedinje-nih nacija, čiji su posmatrači i danas prisutni u regionu. Uspostavljena Linija kontole primirja (LoC) između dve države opstajava do sada. Pakistan je uspeo da se održi na manje od trećine teritorije na severu Kašmira i, kao i Indija, nastavio da polaže prvo na čitav region. Onda je 1962. tokom kratkotrajnog Himalajskog rata između Indije i Kine, Kašmir dodatno podeljen. Njegov istočni deo, poznat kao Aksai Čin je sada pod kontrolom Kine.

Nastavak pročitajte u broju 3160.