Више новца за заштићена подручја
ЕКОЛОГИЈА

Одлука о расподели средстава за ову годину донета је након пажљиве анализе и процене програма управљања заштићеним подручјима. Уговори о субвенцијама у износу од 450 милиона динара потписани су са управљачима који брину о 93 заштићена подручја, док ће преостали износ обезбеђених средстава бити додељен за исте сврхе до краја године.

„Министарство из године у годину издваја све већа средства за суфинансирање заштићених природних добара од националног значаја. Пре пет година је у те сврхе издвојено 229 милиона динара, док је ове године издвојено двоструко више. Обезбедили смо 500 милиона динара, што је за 40 одсто више у односу на претходну годину и највећи износ до сада опредељен за наше бисере природе“, речено је у Министарству.

Заштићена подручја су драгоцена, јер представљају станишта бројних биљних и животињских врста, али и уточишта ретких и ендемских врста, чији опстанак зависи од очувања њиховог природног окружења.

„Непрестано радимо на томе да обезбедимо континуитет одржања врста и њихових станишта, географских предела и њихових одлика, али и да омогућимо грађанима да се упознају са природним богатством које их окружује, као би се и на тај начин подизала свест о одговорном односу према животној средини“, речено је за наш магазин.

Како кажу, програм субвенционисања заштићених подручја део је ширег плана заштите природе Србије и представља важан корак ка очувању биолошке разноликости и природних лепота наше земље.

„Уз подршку Министарства и локалних заједница, послови на очувању природних добара и унапређењу туристичке инфраструктуре постају све ефикаснији и свеобухватнији, чиме ће се осигурати дугорочна одрживост заштићених подручја. Претходних година су реализовани бројни пројекти који су допринели очувању одлика заштићених предела и њиховој већој видљивости у јавности и стварању бољих услова за посетиоце“, наводе.

У Министарству кажу да је повећање површине под заштитом државе међу најважнијим циљевима, па се зато сваке године на предлог Министарства све већи проценат територије Србије проглашава подручјима под различитим степенима заштите, у зависности од изражености њихових главних природних обележја, појава и процеса од општег интереса, као и функције и намене подручја. Почетком 2024. године готово девет процената територије Србије било је под неким степеном заштите.

У складу с тим, заштићена подручја се разврставају у категорије националних од изузетног значаја, регионалних од великог значаја и локалних од локалног значаја, као и у седам врста: строги резервати природе, специјални резервати природе, национални паркови, споменици природе, заштићена станишта, предели изузетних одлика и паркови природе.

 

И.П.

Фотографије Министарство заштите животне средине

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању