Природне лепоте југоисточне Србије
ЕКОЛОГИЈА

На предлог Министарства за заштиту животне средине, Влада Србије је недавно прогласила Варденик, који припада подручју Власине и Крајишта за Предео изузетних одлика, а Долину Пчиње, на крајњем југу земље, која већ има овај статус, проширила је за скоро две хиљаде хектара и сврстала у заштићено подручје прве категорије. Уложиће се значајна средства како би се очувала њихова јединствена лепота, флора и фауна 

 

Варденик

Станиште птица, лептира и ендемског биља

Недавно проглашени Предео изузетних одлика „Варденик“ налази се на подручју Власине и Крајишта, богат је природним лепотама и има изузетан значај у погледу заштите биљака, птица и дневних лептира. Обронци Варденика, уздигнути изнад обале Јужне Мораве, наслањају се на Власинску висораван познату по вештачком језеру.

Велика водена површина Власинског језера окружена благо заталасаним побрђем, разуђена обала, два острва и више узаних и издужених полуострва са пространим тресавама, пашњацима и брезовим шумама, дају овом простору јединствен и препознатљив изглед. Власина је још 2006. године добила статус Предела изузетних одлика, и то као Предео прве категорије, изузетног значаја.

Североисточно од језера, столетна, густа, листопадна шума краси ниже и средње делове планине Варденик, док су виши делови прекривени пространим пашњацима и погодни за формирање руже ветрова.

Стара, громадна планина родопског масива, има облик потковице и представља станиште за бројне заштићене врсте флоре и фауне. У ПИО „Варденик“ регистровано је 14 строго заштићених и 45 заштићених биљних врста.

Реликтност флоре огледа се кроз присуство мечје леске, копитњака, округолисне каменике, клокочике и других врста које представљају остатке древне флоре из доба када су у овој области владали другачији услови живота, а успеле су да се очувају све до данас. Карактеристично је и изражено присуство 39 ендемичних врста које живе само на овом географском подручју, а међу којима посебно место заузимају балканска козја брада, планински шафран, карпатски различак, дуголисна дивизма, округласта павенка, пашканат… Један од субендемита овог подручја јесте и Јанков љиљан, који се налази на листи строго заштићених врста флоре.

На подручју ПИО „Варденик“ регистровано је укупно 96 врста дневних лептира. Најзначајнији је свакако налаз кавкаског жутаћа, који је у Србији представљен балканском ендемичном подврстом Colias caucasica balcanica.

У водама овог подручја заступљенe су и аутохтоне врсте риба. Горњи делови Масуричке и Романовске реке представљају природна плодишта, односно посебна станишта поточне пастрмке која је, уз поточну мрену/кркушу, заштићена врста.

На простору Варденика забележено је укупно 13 врста херпето и батрахофауне, од тога седам врста водоземаца и шест врста гмизаваца.

 

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању