Embargo za „euro 3“: manje zagađenja, više bezbednosti

Oko 80 odsto automobila u našoj zemlji ima „euro 3” motor koji ovih dana nadležni prozivaju kao jednog od krivaca za zagađenje vazduha. Ako je suditi prema najavama, već od prvog juna – u Srbiju neće moći da se uvezu vozila starija od 14 godina

Sva je prilika da će ovoliko zagađenje vazduha u Srbiji da ubrza neke odluke koje namerava da donese i spro-vede Vlada. Tako će, prema svemu sudeći, već od juna ove godine da stupi na snagu zabrana uvoza vozi-la sa „euro 3” motorom. Ujedno, drža-va je najavila subvencije za kupovinu novih ekoloških vozila.Šta ova odluka znači za državu, a šta za one koji žele da kupe automo-bil? Za državu je to malo više para u kasi i, ono što je možda u ovom trenutku važnije, zaštita građana od zagađenog vazduha. Jer, nema tog žitelja Srbije kojem bude svejedno kada na vestima čuje da se među deset najzagađenijih u svetu, nalazi neko-liko gradova iz Srbije.Dakle, embargo na uvoz vozila sa „euro 3” motorom znači da u Srbiju više neće moći da uđe automobil stariji od 14 godina. Tako da ovom novom merom uvoznici ili indivi-dualni kupci, mogu da uvezu samo au-tomobile sa standardom „euro 4” čija je proizvodnja počela u junu 2005. U Srbiju je, inače, u godini iza nas, uvezeno oko 115.000 polovnih automobila od kojih je gotovo polo-vina imala „euro 3” motor i bili su stariji od 14 godina. Statistički podaci kažu, da od svih vozila na našim drumovima, čak oko 80 odsto čine oni sa „euro 3” motorom.O zabrani uvoza automobila starijih od 14 godina pričalo se tokom cele protekle godine, ali sve je nekako ozbiljno počelo da se shvata kada se oktobra oglasio Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. „Srbija će ići u korak sa svetom i zabraniće uvoz automobila s najlošijim motorima koje Evropa izbacuje iz upotrebe, da bi zaštitila svoje stanovništvo i životnu sredinu. Zabrana uvoza polovnih vozila sa motorima ‘euro 3’ ili ‘euro 4’ nije samo pitanje saobraćaja i privrede, i ne sme se posmatrati samo kao socijalno pi-tanje, jer ekonomija ne može imati prednost nad zaštitom zdravlja i životne sredine” – rekao je tada ministar Trivan.

Nastavak pročitajte u broju 3184.