Есеј о Србима и суседима: сан о миру

Појам балканизација означавасукобе, поделе и ратове ре-гионалних тежњи и интересавеликих сила, у околностима етничке различитости,територијалних и граничних спорова. Међународни односи и несрећнеоколности већ више од једног века, Балкан претварају у „буребарута“, у најсиромашнији и најнесрећнијидео Европе, где сенепрестано ратује, где су се надметали Исток и Запад, где је почео Првисветски рат, пре инакон тога токомцеле историјесу се одиграваликрвави ратови, и завреме Другог светскограта. На несрећу балканских народа, свакојакеетничке и друге затегнутости су тињалеи након Другог светског рата, да бибаук балканизације поново на Балкануи у Европи, у свету, постао невероватна стварност за време ратова и распадаЈугославије у 1990. и бомбардовања СРЈугославије 1999. године. У географском смислу Балкан јеполуострво. Али је одувек острво којеплива у океану неизмерне мржње. Данас, у 21. веку, свет ври, опет сеусијавају конфликти и ратови широм планете. Када се данас споменебалканизација, широм планете би сенајежили престрашени државници, ине само они, да и њима не закуца наврата лудило ратних сукоба и расула.

Наставак прочитајте у броју 3125.