Festival u Lokarnu – dobro leto za srpski film

Na ulicama Lokarna, gradića na samom jugu Švaj-carske, u italijanskom govornom području ove zemlje, i inače se često čuje srpski jezik. U prodavnicama, restoranima, hotelima, taksi vozilima – svuda su se udenuli ljudi iz Srbije koji vredno rade i dobro zarađuju, neki i po više od trideset godina.Ove godine je, međutim, naš jezik mogao da se čuje i u bioskopskim salama više nego ikada ranije, to-kom sedamdeset i dve godine trajanja festivala. Mada ne treba zabora-viti ni uspešne godine za srpski film u Lokarnu, kao što su bile 2010. (Jasna Đuričić je sa ulogom u drami „Beli, beli svet“ postala najbolja glumica festivala), 2016. (prikazani „Tranzicija“ Milice To-mić i „Svi severni gradovi“ Daneta Komljena) i 2017. kada su se publici predstavili Boris Mitić sa „Slat-kim od ništa“, Jelena Gavrilović sa „Nikog nema“ i Matija Gluščević sa delom „Lup“.

Nastavak pročitajte u broju 3160.