Film koji je uzbudio Jugoslovene: Dnevnik Diane Budisavljević

Diana Budisavljević je za života bila „nepoznata“ žena poznatog doktora Julija Budisavljevića sa kojim je iz svog rodnog grada Insbruka, u današnjoj Austriji, 1911. stigla u Zagreb gde je njen suprug postao profesor Medicinskog fa-kulteta i osnivač Hirurške klinike. Umrla je 1978. i sahranjena u mestu gde je došla na svet. Bila je skromna i povučena i dok je bila živa, nije dobila nikakvo priznanje niti je iko znao da je u prošlosti radila nešto zbog čega bi zaslužila počasti.Tridesetak godina kasnije Diana će dobiti ulicu u Beogradu, pa u Kozar-skoj Dubici, pa u Gradiški, pa medalje i ordenje od države Srbije i Srpske pravoslavne crkve, sve do feljtona po novinama: odjednom je jedno veliko plemenito delo iz prošlosti vaskr-slo i postalo tačka oko koje se lome leva i desna mišljenja dok se rvu na tankoj žici, iznad provalije zvane revizija istorije. Svetskom fenomenu, u svim delovima planete.Diana Budisavljević je bila žena koja je u ustaškim logorima smrti Jasenovac, odnosno Gradiška, tokom Drugog svetskog rata napravila eviden-ciju 15.336 srpske dece koje je hrvatska fašistička vojska, zajedno sa njiho-vim porodicama, hvatala po Bosni i Kordunu i vodila na likvidaciju u te, i druge logore. Njen suprug Julije bio je među malobrojnim zagrebačkim Srbima pošteđenim smrti i progona u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, pa je Di-ana iskoristila priliku da, u saradnji sa Crvenim krstom, napravi dokumen-taciju o svoj deci u logorima od kojih je 3.254 umrlo od gladi i bolesti dok su ostala, zahvaljujući njihovim naporima, data na usvajanje hrvatskim porodicama ili katoličkim crkvama.

Nastavak pročitajte u broju 3157.