Генерал Kоњиковац 20 година после: Паштрик није пао

Улогу главних снага одбране КиМ из правца Албаније имала је 549. моторизована бригада која се налазила у првом ешалону Приштинског корпуса. Задатак бригаде био је да сачува људе и ратну технику од уништења, да брани државну границу на фронту дугом 150 километара, и да сачува народ од шиптарских терориста. Најтежа борба коју је бригада водила, ради спречавања непријатеља да копнено продре на простор КиМ, била је борба за Паштрик, која је трајала од 26. маја до 14. јуна. План неприја-теља био је да се разбију наше снаге на граници, успостави коридор дуж реке Бели Дрим и за шест сати уђе у Призрен, а одатле наставе дејства према Сувој Реци. ›Са непријатељске стране налазиле су се снаге 2. пешадијске дивизије редовне албанске војске, шиптарске терористичке снаге, страни плаћеници, НАТО инструктори, НАТО борбена група „Јастреб“ и „Атлантска бригада“ Шиптара са простора северне Америке. Било је око 25 хиљада непријатељских војника. Али, на Паштрику су их чекали храбри борци предвођени искусним старешинама.– У команду бригаде, 26. маја, почели су да пристижу извештаји о све чешћем дејству на наше поло-жаје на Горожупу, као и о покушаји-ма убацивања шиптарских снага са простора Албаније преко Паштрика на нашу територију – прича генерал Стојан Коњиковац, тада начелник Оперативног органа 549. моторизо-ване бригаде. – Непријатељ је поку-шао да нас изненади и своје главне снаге усмерио је преко Паштрика. На том правцу налазила се 1. чета, нашег 1. моторизованог батаљона, а на караули Горожуп припадници карауле јачине два вода. Командант је у поподневним сатима наредио да се обави припрема и да нас четво-рица помоћника команданта одемо, оформимо Истурено командно место и стабилизујемо стање. Ми смо 27.маја отишли на Планеју, где се нала-зила осматрачница командира чете. Формирали смо Истурено командно место, снимили ситуацију, предузели додатне мере безбедности.

Наставак прочитајте у броју 3147.