ПРИМЕНИТЕ ФЕНГ ШУИ
Година у знаку Mеталног вола

Фенг шуи је древна наука која је настала у Кини пре око 4.000 година а бави се односом човека, простора и космичке енергије. Има дугу традицију на истоку а последњих деценија све више се примењује и на западу.

Фенг шуи, што значи „ветар и вода“, подразумева уређивање дома по посебним принципима како би се подстакли успех, здравље, богатство и срећа, па тако, уз неко основно знање и помоћ стручњака из ове области, можете да помогнете себе и члановима своје породице. Довољно је да поштујете елементе Фенг шуија, стране света у простору у којем живите или радите и да следите упутства за ову годину – како да појачате свој успех, срећу, здравље… али и како да се заштитите од лоших аспеката.

Фенг шуи је само једна од компонената тројства среће: небеске, земаљске и човекове или „тиен“, „ти“ и „рен“, што су њихови кинески називи. Над небеском срећом немате контролу, то је ваша судбина. Она је попут карме. Земаљска срећа долази од вашег живљења у складу са окружењем и енергијом вашег животног простора. Под нашом је контролом срећа човека као јединке, коју стварамо сами.

Добар Фенг шуи може утицати на општи бољитак, али не може од вас начинити богаташа, уколико вам то није записано у Небеској срећи.

Принцип „пет елемената“, по Фенг шуију, представља пречишћени принцип јина и јанга. Тих пет елемената су: дрво, ватра, земља, метал и вода. Енергија дрвета се налази у форми дрвета, папира и високих биљака; ватра у форми штедњака, извора светла, камина; енергија земље у форми порцелана, кристала, глине, гипса; енергија метала у форми челика, гвожђа, сребра и других метала; енергија воде у форми фонтане, акваријума, језера, судопере, купатила.

Одређени облици, боје и материјали су такође повезани са ових пет елемената. Осам страна света које показује компас одводе јин/јанг и Пет елемената за корак даље.

Постоји и девети тип чи енергије, онај из средишта. Ова енергија садржи највећу моћ, променљива је и има две крајности: продуктивну и деструктивну. Повезана је са елементом земље, бројком 5, жутом бојом, али, за разлику од осам страна света, није повезана триграмима, симболима, члановима породице, годишњим  добима.

 

Пише Доротеа Перић, сертификовани Фенг шуи мајстор

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању