Ibro Ibrahimović: Šta je to Gora i ko su to Goranci

Iako je naš sagovornik, mlad i energičan Ibro Ibrahimović, politički vrlo angažovan, ne samo  kao član Glavnog odbora SPS-a, već i kao Sekretar Izvršnog odbora ove stranke  za Novi Beograd i kao član Saveta za odbranu i javnu  bezbednost – ovoga puta ne razgovaramo sa njim o politici, već o njegovom poreklu, o zemlji iz koje potiče i o narodu kojem  pripada, o Gori i Gorancima. Goranci su odavno integrisani u našu zajednicu, kao naše komšije, vlasnici zanatskih radnji ili trgovina koje posećujemo, ali o njima, ipak, ne znamo dovoljno… – Gora je predeo izuzetnih lepota na Šari, nadomak Prizrena, doksu Goranci pošten i marljiv narodizuzetnih, zanimljivih običaja i tradicije, koji govori  staroslo- venskim jezikom (varijanta staro- štokavskog dijalekta). Oni Goru nose u svom srcu i vraćaju joj se, ma gde da se nalaze. Kao neko ko je i sam pripadnik ovog malog,  ponosnog naroda sa Šare, sa srpskog Kosova u Republici Srbiji, želim da razvijam različitosti, da obogaćujem Srbiju svim tim folklorom koji je čine tako  bogatom, zajedno sa   raznim drugim nacionalnim zajed- nicama i sa srpskim naro- dom čiji sam ja deo. Želim  da unapređujemo tu skladnu složenost kakva postoji u Evropi. Goranci, zajedno sa  većinskim narodom  i ostalim nacionalnim manjinama, etničkim grupama i konfesionalnim zajednicama, daju najlepši mozaik Srbije. Udružen sa ljudima sa kojima delim iste  deje i sistem vrednosti, svojim angažovanjem unapređujemo društvo u  kojem živimo i radimo.

Nastavak pročitajte u broju 3147.