Isceljujuća frekvencija planete Zemlje

Fizika i inženjerski aspekti Šumanove rezonance

Zemlja se, u prvoj aproksimaciji, može posmatrati kao skoro savršeno provodna sfera, okružena atmosferom koja je u osnovi tanki dielektrični sloj koji se proteže sve do jonosfere, čija je provodnost takođe značajna. U rezonantnoj šupljini se mogu javiti uzdužni i poprečni elektromagnetski talasi a stojeći elektromagnetni talasi imaju talasnu dužinu koja je direktno povezana sa prečnikom šupljine. Prosečne izmerene frekvencije pet najnižih talasnih režima su, približno, 7,8 Hz, 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz i 33,8 Hz , koje spadaju u opseg ekstremno niskih frekvencija (ENF). Milan Rajković, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke Vinča, Univerziteta u Beogradu, otkriva nam aspekte Šumanove rezonance i njen značaj za naše zdravlje.

 

Šta je Šumanova rezonanca?

„Za početak, Šumanova rezonanca nije zvuk. Zvuk postoji samo u opsegu od 10HZ i 20 000 HZ. Ona ne može da se čuje, ona je elektromagnetni talas koji ima karakteristike magnetnog polja i električnog polja koje prati taj talas“, kaže Milan.

Fenomen je dobio ime po nemačkom inženjeru elektrotehnike Vinfredu Otto Šumanu koji je 1952. godine primenio model rezonantne šupljine na šupljinu između Zemlje i jonosfere i dobijene rezultate objavio u nekoliko radova [Schumann, 1952] . Iako je Šuman pokrenuo moderno istraživanje o prostiranju i primeni ekstremno nisko frekvetnih talasa, dva imena se pojavljuju kao naučnici koji su poznavali određene pojave vezane za talase ovih osobina.

Prvi je Nikola Tesla, srpski-američki pronalazač, fizičar, i inženjer koji je proučavao slične pojave na početku 20 -og veka (1900 – 1905 ), a drugi je Frensis Džordž Fitcdžerald, irski teorijski fizičar, koji je zapravo prvi teorijski predvidio ovu pojavu 1893 godine. Postoje i nepotrvrđeni podaci na osnovu kojih se smatra da je Tesla znao za Šumanovu rezonansu na osnovu svojih eksperimenata, međutim, kao što je u ovom i u mnogim drugim slučajevima u vezi sa Teslinim radom, ne postoje pisani dokazi za takve tvrdnje.

Tehnološki wellness startup

Milan Rajković je saradnik tehnološkog stratupa iz oblasti wellnessa kod nas, Lucha T8. To je uređaj koji emituje Šumanovu rezonancu i infracrveno svetlo i njegova jedinstvenost je u spoju ova dva udružena dejstva, čime pospešuje naše zdravlje. „Crveno svetlo je već poznato u priznatoj medicini i ima terapijsko svojstvo“, kaže Milan. „Konkretno kod Lucha T8 iznosi 800 nanometara i može da prodre nekih 6 mm ispod površine kože. Može da utiče na tkiva i to dejstvo se manifestuje time što se pojavljuju biohemijske reakcije u ćelijama na toj dubini, ali i nervima koji se tu nalaze. Tako da se taj uticaj prenosi na celo telo“.

Život u balansu

„Šumanova rezonanca nije interno generisana rezonantna učestalost planete Zemlje koja iznosi oko 10 Hz, kao što je otkrio Tesla, već se sastoji od frekvencija elektromagnetnih oscilacija koje se prostiru kroz šupljinu između Zemljine površine i jonosfere (rezonantna šupljina). Jonosfera, sama po sebi, predstavlja visoko-provodni region kosmičke plazme [Nikolaenko and Hayakwa, 2014]“, ističe Milan. „Električna provodnost u atmosferi, koja u velikoj meri potiče od kosmičkih zraka, eksponencijalno se povećava sa nadmorskom visinom jer niži slojevi atmosfere amortizuju učestalost sudara. Jonosfera se proteže na visinama od 90 kilometara od zemljine površine do preko 300 kilometara. Sastoji se od naelektrisanih čestica koje su stalno izložene nezaštićenom ultraljubičastom zračenju Sunca koje razgrađuje molekule i atome stvarajući naelektrisane jone i slobodne elektrone koji ispunjavaju jonosferu stvarajući tzv. „spektralnu elektranu“ (veliki opseg frekvencija). Atmosferska pražnjenja emituju širokopojasna (u frekventnom domenu) elektromagnetna zračenja u rezonantnu šupljinu i rezultujući rezonantni spektar je superpozicija globalnih atmosferskih pražnjenja i postojećeg spektra u samoj šupljini.“

Pored inženjerskih aspekata koji su izuzetno važni za razne vrste komunikacije, frekvencije Šumanove rezonanse su izuzetno važne za zdravlje ljudi. „Usled homeostatskih potreba, čovek ima veoma napredne neurološke i fiziološke sisteme koji se moraju održavati u uskim rasponima aktivnosti. Homeostaza se delimično održava u različitim uslovima prirodne sredine, poput dnevnih klimatskih ciklusa, korišćenjem spoljnih referentnih signala koji služe kao biološki sat, preciznije kao metronom, koji daje informacije o vremenskoj aktivaciji specifičnih funkcija organizma“, objašnjava Milan. „Međutim, postoji prirodni ekstremno nisko frekventni elektromagnetni signal koji takođe deluje kao cirkadjalni biološki sat [Weaver, 1974]. Ovaj signal je deo Šumanovog spektra sa najnižom frekvencijom od 7,83 Hz, a ne postoji nijedan drugi poznati prirodni signal sa ovakvim dejstvom na ljudski organizam.“

U skladu sa prirodom

Moždani talasi i prirodni bioritmi mogu se „uhvatiti“ sinhronizacijom sa jakim spoljnim niskofrekvetnim elektromagnetnim signalima poput stacionarnih talasa na Šumanovoj rezonantnoj frekvenciji što dovodi do snažne koherentne aktivnosti. „EEG frekvencijski spektar uključuju teta talase u opsegu (3,5 – 7,5Hz); delta talase (manje od 4 Hz), alfa talase (7,5 – 13 Hz); beta talase (14 – 30 Hz) i gama talase (frekvencija veća od 30 Hz)“, kaže Milan. „Preklapanje opsega ovih talasa može da iznosi 0,5 Hz ili više. Frekvencije moždane aktivnosti su povezane sa ponašanjem, subjektivnim emocionalnim stanjima, fiziološkim procesima, itd. Klinička poboljšanja pomenutih aktivnosti pomoću povratne EEG sprege rezultira poboljšanom neuroregulacijom u osnovnim funkcijama tako što se vrši uticaj na njihove osnovne ritmičke mehanizme. Šumanova rezonanca formira prirodnu povratnu vezu sa ljudskim umom i telom“.

Naši mozgovi i tela su razvijena u biosferi koja je uslovljena cikličnim impulsom koji je definisan Šumanovom rezonantnom frekvencijom i ovaj impuls deluje kao “pokretač” naših moždanih aktivnosti, koji takođe može nositi i određene informacije. Na funkcionalne procese se može uticati i povećavati nove obrasce ponašanja kroz moždani splet inhibicijskih i ekscitacijskih povratnih mreža. Lucha T8 je uređaj koji emituje Šumanovu rezonancu i ponaša se kao impuls koji balansira telo i um, posebno kada su velike promene i skokovi Šumanove rezonance koji se dnevno dešavaju. „Obilje objavljenog istraživačkog materijala sugeriše da je signal Šumanove rezonanse, kroz reflektovanje sunčeve i geomagnetske aktivnosti, biofizički mehanizam kojim se ostvaruje uticaj na zdravlje čoveka jer utiče na nisko frekvetne moždane talase rezonantnom interakcijom sa neuronskim jonima kalcijuma i na taj način menja ravnotežu melatonina i serotonina. Shodno tome, Šumanova rezonansa obezbeđuje ekstremno niskofrekventni dnevni i sezonski referentni signal za sinhronizaciju, što predstavlja mehanizam za određivanje ritma biološkog sata“.