Istina o uništavanju srpskih svetinja na Kosmetu: Albanci 13 crkava izbrisali sa lica zemlje

Na Kosovu i Metohiji, juž-no od Ibra, nema nijednog mesta u kome su postojale crkve ili manastiri a da na njih nisu jurišali a lbanci posle juna 1999. godine. Iako su bili pod danonoćnom stražom vojnika Kfora, albanski ekstre-misti su napadali i manastire Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, Sokolicu… a dok su ih obezbeđivali međunarodni mirovnjaci, do te-melja su srušeni i zapaljeni mana-stir Sveti arhangeli, kao i crkva Bogorodica Ljeviška, u Prizrenu, i manastir Devič, kod Srbice, u Drenici.a lba nci 13 crkava izbrisa li sa lica zemljeosim ovih trinaest, sa kojih je odnet i poslednji kamen, a zemlja preorana ili pretvorena u deponije, ukupno su zapalili i uništili 155 pravoslavnih svetinja. – na mestu izbrisane crkve u Đakovici danas je park sa spomenikom majci terezi a u petrovcima – spomenik poginulom lokalnom teroristi uk. – crkva u samodreži kod vuČitrna služi kao javni toaletNapadi i iskorenjavanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji na-stavljaju se i danas. Najtragičnije je to da je u poslednjih nekoliko godi-na čak 13 crkava izbrisano sa lica zemlje i da na njihovim mestima nije ostao ni kamen na kamenu, apsolut-no ništa što bi podsećalo da su tu nekada bile srpske svetinje. O tome se danas malo zna ili se uopšte ne govori.

Nastavak pročitajte u broju 3140.