Изазови Брегзита: више ништа неће бити исто

Капитални историјски догађај

Брегзит је капиталан историјски догађај, први такав од пада Бер-линског зида и комунизма, сматра професор Огњен Прибићевић, нека-дашњи амбасадор Србије у Уједиње-ном Краљевству и Ирској, такође и у Немачкој. До Брегзита се Европа уједињавала, сада се раздваја.– Победа Доналда Трампа на аме-ричким председничким изборима и изгласавање Брегзита, био је тектон-ски поремећај који је означио дола-зак новог времена. Нема повратка на старо, а ми овде разговарамо још у старим категоријама иако Европе са својим вредностима карактерис-тичним за осамдесете и деведесете године прошлог века – више нема.

Наставак прочитајте у броју 3140.