Тајна, мир и тишина
ИЗЛОЖБЕ

Графике у техници линореза и сериграфије Невенке Стојсављевић које је назвала „Тајна, мир и/или тишина“ посетиоци крагујевачке Галерије „Мостови Балкана“ могу да виде до 7. маја. О Невенкиним радовима у каталогу Љиљана Ћинкул пише: „Рафинирана и на први поглед једноставна композициона схема развија се као пулсирајуће ахроматско поље – софистицирана тканица – а од ритма и врсте потеза зависи њена густина и ток. Релативно мали број употребљених елемената у обрнутој је сразмери са њиховим дејством. У овој оптичкој игри ритмованог распореда, резак и узбудљив потез цртачког ткива гради сензибилизовану површину чија се снага не троши понављањем и мултиплицирањем. Напротив, овај концентровани графизам у непосредној је вези са рефлексијом светлости и квалитетом њене градације…”

 

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању