Југословени о Алжирској револуцији
ИЗЛОЖБЕ

Архивски материјал и усмена сведочанства Југословена који су од 1958. активно пружали помоћ алжирском народу током њихове борбе за независност од француске колонијалне власти, све до званичног ослобођења, 1962. године, чине изложбу „Jугoслoвeнскa свeдoчaнствa o Aлжирскoj рeвoлуциjи – aрхивски oмнибус” која се одржава у Музеју афричке уметности. Кустоси су Мила Турајлић, Маја Медић, Ана Кнежевић, Емилиа Епштајн, а реализацију изложбе помогли су: Црвени крст Србије, Архива Филмских новости, Амбасада Алжира у Београду и Национални архив Алжира, Архив Југославије и Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије.

Новински чланци, фотографије, преписке, депеше, као и лични мобилијари, материјални су трагови заноса и посвећености идеји солидарне мобилизације. У фасциклама и на белешкама које су исти ти људи водили, дневницима и извештајима које су писали, али и на брошурама, разгледницама, новинским чланцима и другим папирним форматима које су сматрали довољно важним да буду сачувани, препознајемо личне класификације, обликоване сопственим разумевањем догађаја, које данас носе посебан значај за дубље разумевање прошлости у савременом тренутку.

 

О. Радуловић

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању