Izvlačenje potopljenih nemačkih brodova: vilenjak napušta Dunav

Sedam i po decenija je proteklo otkako su, kod Prahova, na dnu Dunava završili nemački brodovi. I isto toliko vremena ta nekadašnja plovila prave problem današnjim plovilima. Projektom koji je započet biće očišćen taj deo Dunava, a procenjena vrednost radova je 23 miliona evra. Projekat realizuje naše Ministarstvo građe-vinarstva, saobraćaja i infrastruk-ture u saradnji sa Vladom Nemačke i Programom za razvoj Ujedinjenih nacija. U planu je da do 2023. godine bude izvađeno „kritičnih” dvadese-tak plovila koja ozbiljno ugrožavaju bezbednost plovidbe na sektoru Dunava, nizvodno od hidroelektrane „Đerdap dva”.Inicijativu za ovu akciju pokrenu-la je ministarka Zorana Mihajlović, čije ministarstvo ovo i realizuje. Budžetom za 2020. godinu izdvojeno je 180 miliona dinara, koje je obezbe-dila Evropska investiciona banka (EIB). Te pare će biti utrošene za podvodna snimanja i izradu tehnič-kog izveštaja o neeksplodiranim ubojitim sredstvima na brodovima.

Nastavak pročitajte u broju 3175.