IZAZOVI ZA DIGITALNO NEPISMENE
Kako do posla ako nemate mejl i si-vi

Podaci ove vrste koji se odnose na pripadnike osetljivih grupa nisu poznati, ali s obzirom na njihov ekonomski i socijalni položaj, može se pretpostaviti da je procenat još i veći. Zbog otežanog pristupa obrazovanju i tržištu rada, i u redovnim okolnostima, pripadnici osetljivih grupa u Srbiji, među kojima značajan broj čine povratnici, nalaze se u visokom riziku od siromaštva. U najnepovoljnijem položaju među njima su mladi i žene. Nezaposlenost, između ostalog, predstavlja i glavni razlog nedostatka perspektive, a time i radnih emigracija.

Težem pronalaženju posla i socijalnoj isključenosti pripadnika osetljivih grupa, pored toga, doprinosi i njihova neinformisanost i neaktivnost. Sada, njihov položaj dodatno otežavaju i posledice pandemije, koje podrzumevaju zaustavljanje ili odlaganje zapošljavanja na duži vremenski period.

Javne i privatne službe za zapošljavanje igraju presudnu ulogu u održanju tržišta rada tokom krize i u ubrzanju oporavka nakon ukidanja mera koje su važile tokom pandemije. Otuda su upravo pomenuti izazovi bili u fokusu prvog virtuelnog Sajma zapošljavanja u Srbiji, koji su u maju organizovali Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) i Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK).

DIMAK je osnovan 2016. u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj“ (PME), koji u Srbiji, u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), sprovodi GIZ. Program PME kroz mere za podizanje kvalifikacija i razvoj veština podržava ekonomsku i socijalnu reintegraciju povratnika u njihove lokalne zajednice, kao i ekonomske i socijalne izglede za lokalno stanovništvo. DIMAK, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, NSZ i Komesarijatom za izbeglice i migracije (KIRS), nudi savetovanje za pojedince i cele porodice.

„Tokom početnih aktivnosti Sajma nekoliko ljudi uopšte nije htelo da se registruje na Sajam zato što nisu želeli nigde da rade, niti ih je ovakav događaj zanimao. Jedan od razloga nezainteresovanosti bilo je i nepoverenje u institucije. Ali, nakon perioda u kom smo intenzivno u ciljanim sredinama širili informacije o Sajmu i po potrebi ih usmeravali na DIMAK, interesovanje je raslo. U narednim koracima, kao najčešća prepreka pokazalo se to što većina potencijalnih učesnika nije imala imejl- adresu niti radnu biografiju, jer ne koriste ovaj način komunikacije“, kaže Milica Stanković, jedna od četvoro aktivista mobilnih timova koje je angažovao program PME, a koji su uoči Sajma komunicirali sa pripadnicima osetljivih grupa lokalnog stanovništva, prvenstveno povratnika i Roma, u Obrenovcu, Valjevu i Doljevcu i pomogli u izradi čak 70 radnih biografija. Zahvaljujući angažmanu mobilnih timova, na Sajam je prijavljeno 136 ljudi, od kojih ukupno 43 povratnika i 17 žena.

 

Marija Branković

Opširnije pročitajte u našem štampanom izdanju