Климатске променe: шта следи

Према проценама Уједињених нација (УН), на свету нас тренутно има око седам милијарди и седамсто милиона. Просечно, на сваком квадратном километру живи скоро 58 људи. Чаробних десет милијарди становника Земља ће дочекати две хиљаде педесет и неке, с тим што ће раст популације на годишњен нивоу тада бити упола мањи него данас, свега пола процента, и наставиће да пада, али ће густина насељености по квадратном километру порасти на 67 особа. Пред крај овог столећа приближићемо се цифри од једанаест милијарди житеља, али ће и стопа раста пасти на свега 0,06 одсто годишње, па се већ на почетку 22. века може очеки-вати да број становника Земље почне да опада. Не зато што ће наша планета бити пренасељена, већ, пре свега, што ћемо је својом небригом до тада, најверо-ватније, променити у односу на садашње стање до непрепознатљивости.

Наставак прочитајте у броју 3156.