Ко су аутори песме „Tамо далеко“

Позната српска патриотска песма „Тамо далеко“, књи-жевно-историјски дефинисана као староградска, и данас побуђује наша најдубља осећања, као што и поново подстиче расправе о ауторству како њених стихова тако и мелодије. Повод томе су обележавања зна-чајних датума из наше историје, а аутори већином, без релевантног музичко-историјског знања или воље да посегну за примарним документи-ма, наступају критички неодговорно. Ослањају се махом на популистичке приче, чиме девалвирају место и значај ове песме у нашој историји али и време и личности које су обележиле ту историју.Песме „Тамо далеко“ и „Креће се лађа француска“ не само што су симболи страдања и патњи нашег народа током Првог светског рата, оне су и симболи пријатељства Србије и Француске, које је оснажено у тим ратним околностима. Зато су оне и данас у сусретима председника обеју држава присутне као подсетник и потврда значаја заједничке славне историје.

Наставак прочитајте у броју 3156.