Kontrola HIV-a: uz art terapiju dug i kvalitetan život

“Broj inficiranih je u stalnom porastu, ali je broj obolelih od AIDS-a i broj smrtnih ishoda u značajnom padu, što je rezultat uspešne antiretrovirusne terapije“ – kaže profesor dr Jovan Ranin i ističe da je značajan doprinos ART-a i to što suprimiranjem virusa, čini da ga zaražena osoba ne može preneti drugome: „Ko redovno i precizno uzima ove lekove nema virus u krvi i drugim tečnostima, već samo u tkivima, i ne može preneti HIV putem krvi i seksualnim kontaktima“

Iako se više od 30 godina svetski naučnici i lekari bore sa infekcijom humanim virusom imunodeficijencije (HIV), koja izaziva sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS), ova bolest i dalje ima epidemijske razmere i predstavlja jedan od najvećih izazova zdravstvenog sistema u celom svetu. Koliko smo blizu kontrole epidemije HIV infekcije u Srbiji? Odgovor na ovo pitanje pokušaće da daju naši stručnjaci okupljeni u prvo strukovno udruženje “HIV asocijacija Srbije” – HIVAS – kome je osnovni cilj upravo kontrola HIV epidemije i sprovođenje strategije UNAIDS-a “90-90-90”, a koji će održati sastanak 27. novembra u Dekanatu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Nastavak pročitajte u broju 3174.