NEMA DILEME OKO IMUNIZACIJE
Korist od vakcine daleko prevazilazi rizik

O istraživanjima i bezbednosti vakcina na nedavnoj, veoma posećenoj tribini, govorio je vanredni profesor imunologije i mikrobiologije sa parazitologijijom Medicinskog fakulteta u Beogradu, profesor dr Miloš Marković koji je u okviru svoje istraživačke aktivnosti učestvovao na više nacionalnih i međunarodnih projekata, boravio na stručnim usavršavanjima u Francuskoj i Nemačkoj, i autor je više od 20 naučnih radova iz oblasti imunologije i mikrobiologije. Moderator tribine je bio Dušan Pavlović, naučni edukator „Radio Galaksije“. Prisutni su tako imali priliku da od profesora, iz prve ruke, dobiju odgovore na mnoga „vruća“ pitanja o kovidu i zaštiti od njega. Izdvojili smo najinteresantnija.

– Proces imunizacije je dug i traje još od Edvarda Dženera koji je njen utemeljivač. Suštinski, imunitet je stanje otpornosti prema nekoj infektivnoj bolesti gde se procesom imunizacije učini da  čovek postane otporan, a da ne bude bolestan, što je najveći domet medicine i nauke. Činjenice kažu da je to nemerljiva korist po javno zdravlje, dakle za opštu dobrobit. Posle dostupnosti pijaće vode i pranja ruku, vakcina je dala najveći doprinos ovome u istoriji čovečanstva. Drugi događaj je svakako masovna imunizacija, rekao je na početku profesor Marković.

Koliko dugo traju ispitivanja vakcina?

– Studije na vakcinama traju dugo, između pet i 20 godina, a u proseku deset, ali je važno da ništa u ovom procesu oko kovida nije preskočeno već su samo neke stvari relaksirane. Kliničke studije podrazumevaju uglavnom tri faze, s tim što neke mogu da se preklope. Prva i druga su slične, ali je prva obimnija. Prvo što se definiše jeste bezbednost, odnosno da li ljudi, dobrovoljci, imaju neke neželjene reakcije. Ako ih primete, onda se proces stopira, a ako ne, onda se bavi imugenošću i gleda se da li vakcina stvara imunološki odgovor a moguće je i meriti antitela. Još uvek se ovde ne gleda da li štite od bolesti. Na isti način se testiraju i novi lekovi. Ono što daje veliki značaj, publicitet i dodatni nivo opreznosti je to što se vakcine daju zdravim ljudima kao preventiva, dakle, da se spereči bolest. Većina lekova, ako izuzmemo suplemente, daje se bolesnim ljudima i onda se lakše preuzima rizik, pogotovu ako su u pitanju teške bolesti. Vakcina se daje da se ne bi dobila neka bolest, rezultat je evidentan, ali se ne vidi odmah, već se na duži rok.

 

PIŠE NATAŠA USKOKOVIĆ

Opširnije pročitajte u našem štampanom izdanju