Косово: Албанци глуви на Апеле из света

Овог 21. марта биће равно четири месеца како је Приштина, 21. новембра прошле године, увела 100 одсто таксу на српску робу која улази на Косово и Мето-хију. Једномесечни протести Срба у српском делу Косовске Митровице, али и у другим местима, нису се чули у Приштини како би уведене таксе укинула.Приштина не хаје ни за свакодневне апеле Брисела, Вашингона… као ни на упозорења бројних светских поли-тичара који и у Приштину стижу због уведених такси како би их укинули и наставили започети дијалог са Бе-оградом о решењу коначног статуса Косова и Метохије. У таквој ситуацији Срби не желе да плаћају 100 одсто таксу на своју робу из своје матице земље, већ се она доставља дубоко уходаним каналима увоза робе, није тајна, преко бројних алтернативних прелаза на северу Косова, углавном преко планине АлбАнци глуви нА Апеле из светАРогозне у дужини од око 100 кило-метара. На овом потесу постоје два асфалтна пута из Србије за КиМ, је-дан је Нови Пазар – Рајетиће – Бубе – Зубин Поток и други: Нови Пазар – Рајетиће – Рудине – Бањска – Звечан, као и још двадесетак макадамских путева.

Наставак прочитајте у броју 3138.