Kosovo: Albanci gluvi na Apele iz sveta

Ovog 21. marta biće ravno četiri meseca kako je Priština, 21. novembra prošle godine, uvela 100 odsto taksu na srpsku robu koja ulazi na Kosovo i Meto-hiju. Jednomesečni protesti Srba u srpskom delu Kosovske Mitrovice, ali i u drugim mestima, nisu se čuli u Prištini kako bi uvedene takse ukinula.Priština ne haje ni za svakodnevne apele Brisela, Vašingona… kao ni na upozorenja brojnih svetskih poli-tičara koji i u Prištinu stižu zbog uvedenih taksi kako bi ih ukinuli i nastavili započeti dijalog sa Be-ogradom o rešenju konačnog statusa Kosova i Metohije. U takvoj situaciji Srbi ne žele da plaćaju 100 odsto taksu na svoju robu iz svoje matice zemlje, već se ona dostavlja duboko uhodanim kanalima uvoza robe, nije tajna, preko brojnih alternativnih prelaza na severu Kosova, uglavnom preko planine AlbAnci gluvi nA Apele iz svetARogozne u dužini od oko 100 kilo-metara. Na ovom potesu postoje dva asfaltna puta iz Srbije za KiM, je-dan je Novi Pazar – Rajetiće – Bube – Zubin Potok i drugi: Novi Pazar – Rajetiće – Rudine – Banjska – Zvečan, kao i još dvadesetak makadamskih puteva.

Nastavak pročitajte u broju 3138.