Kosovo: da li će granica biti na Ibru

Sve češći predlozi o konačnom statusu Kosova, odnosno probni baloni koje puštaju političari, brojni komentatori ali i običan kosmetski narod, dovode do toga da Srbi sa Kosova i Metohije sa zebnjom čitaju i slušaju ideje o po-deli, razmeni, celovitosti nezavis-nog Kosova… I dok su predlozi statusa južne srpske pokrajine sve češći, sigurno je da se datum rešavanja tog statu-sa približava. U takvoj situaciji malo se ko osvrće na činjenicu da su gotovo svi međunarodni sporazumi pogaženi. Jednostavno, zaobiđeno je međunarodno pravo, i to, čini se, samo kada je Srbija u pitanju. Razgovarali smo sa Srbima koji žive u severnom delu Kosova i evo kako oni gledaju na situaciju. – Od mnogo čega zavisi konačan status Kosova i Metohije, ali najva-žnije je da se dogovorom i kopromi-som dođe do rešenja. Važno je za nas Srbe da se određivanje tog statusa obavi u miru. Beograd, normalno, mora misliti i o srpskim svetinjama ovde, ali i o Srbima južno od Ibra, koji su u daleko nepovoljnijem polo-žaju nego mi na severu – kaže Milun Radić, iz Zubinog Potoka.– Beograd radi ozbiljno da se dođe do konačnog statusa, ali Priština i Albanci ne žele dijalog, ne žele kompromis već samo da stave Srbiju u podređeni položaj. Ne shvataju da oni nisu članica OUN – kaže Milorad Trifunović, iz Kosovske Mitrovice.

– Kad bi se Zapad pridržavao međunarodnog prava, status bi bio već rešen, ali u ovakvim uslovi-ma, kada se drugi pitaju, teško je doći do pravednog rešenja. Sad Priština nastoji da u Skupštini Kosova odlučuje o srpskim opšti-nama u Srbiji, Preševu, Bujanocu i Medveđi, koje želi da pripoji Kosovu, a zapravo i Kosovo i ove opštine su Srbija. Komplikovana je situacija a narod samo želi da se mirom dođe do rešenja – kaže Vukoje Utvić.

Nastavak pročitajte u broju 3136.