Kustendorf:film i politika u kamenom gradu

Snegovi Mokre Gore idealna su scenografija za festi-val „Kustendorf“. Baš kao što zverke poput medveda, lisica, zečeva ili divljih svinja ostavljaju vidljive tragove ovde, u snegu, na planinskim vrhovima iznad reke Drine, tako i filmski stvaraoci ostavljaju svoje zaveštanje ovoj smotri i svetskoj kulturnoj baštini. Oni iza kojih su ostali najdublji tragovi na kraju su bili i nagrađeni.Između planinskih domova „Čarob-ni breg“ i „Iver“ i osam kilometara udaljenog Drvengrada dešavala se šestodnevna filmska i muzička ma-gija. Centar zbivanja je selo napravlje-no od drveta i ljubavi, gde se cigarete slobodno dime bukvalno svuda, gde ni umirući ne može da dobije „koka-kolu“ ili kakav slični „globalističko-im-perijalistički“ gazirani napitak, odakle su plastične kese davno pro-terane, gde američki predsednici i NATO sekretari plaču u tamošnjem zatvoru i gde se politička korektnost i nekorektnost mešaju onako kako im se prohte.Ceo festival bio je prožet apelom za oslobađanje Džulijena Asanža koji „umire u londonskom zatvoru“, kako je rekao Emir Kusturica na ceremo-niji zatvaranja festivala. Za snimanje zajedničke fotografije sa Kusturicom, autori filmova iz takmičarskog pro-grama obukli su istovetne majice sa pozivom za oslobađanje Asanža.Utekao sa dvobojaMeđu autorima više je autorki nego bilo gde u okruženju na filmskim festivalima. Dok se mnoge smotre u svetu sa mukom bore da dokažu kako brinu o rodnoj ravnopravnosti mereći procenat učešća žena, svih religija ili manjina u svojim progra-mima, na „Kustendorfu“ je kvalitet najbitniji faktor. Selektor Marko Milosavljević izabrao je dvadeset odličnih filmova, a slučajno se is-postavilo da su devet od njih režirale žene! Gotovo polovina, a to je nešto što su smotre od Berlina preko Kana do Kaira obećale i već godinama ne mogu da ispune.

Nastavak pročitajte u broju 3183.