PRIČE IZ KOTORA
Legende o vilama još žive

,,Grad koji nema svoje legende, nema svoje istorije.“, kaže drevna izreka. A Kotoru su legende srednje ime. Ima ih pet: tri o nastanku grada i dve iz narodnog života Kotorana. Prve se odnose na tri velike istorijske ere Balkana i Sredozemlja, feničanskoj, grčkoj i slovenskoj. Jedna, se među njima posebno izdvaja, ona o grčkoj vili Alkimi koja živi u pećini Vilinici.

Legenda o vili Alkimi je usko vezana za grčko mestimično naseljavanje duž obale Jadrana u doba Ilira, tokom 7. veka pre nove ere. O tome svedoče nazivi grčkog porekla, poput ,,Katareo“ ili ,,Dekatera“ (Kotor), Krepis (gradska četvrt), Gurdić (reka) i Plagenti (deo prigradskog naselja Dobrote), a ujedno i arheološke iskopine u Budvi i na Visu.

Vila Alkima, čije ime na grčkom jeziku znači ,,snažna“, bila je miljenica boga Posejdona i boravila na dvorovima grčkih bogova. Iako mila, anđeoski lepa i dobrodušna, Alkima je bila i vrlo lakomislena. ,,Jednom prilikom, reče ona bogu Posejdonu: ‘Ja sam ovde Bog, a ne ti. Za mnom ljudi bacaju čežnjive poglede i ni za kim drugim. Mene svi zapažaju.Tebe niko ne vidi!’ Tim rečima rasrdi Posejdona koji u trenutku srdžbe poželi da je ubije. Ali se na molbu svoje braće smilova i kazni je progonstvom iz zemlje. Od tada Alkima živi na brdu Pestingrad i luta planinama i tako izdržava svoju davno izrečenu kaznu, u nadi da će se Posejdon ipak smilovati i vratiti je tamo gde joj je mesto. Da bi joj se Bog smilovao, čini dobra dela.“, navodi Tomislav Grgurević, autor knjige “Odjeci slavnih vremena”.

Jedno zapaženo dobro delo vile Alkime se navodno dogodilo kada su ,,ljudi sa mora“ došli na Pestingrad da tu podignu grad, a Alkima ih odvratila od te zamisli, znajući da brdo nije pogodno mesto za život. Vila im tada reče: ,,Neka morska obala bude vaš stan,  jer vam bez mora nema života.“ Ljudi su potom odlučili da poslušaju vilin savet i osnuju grad Kotor na obali mora gde se i sada nalazi.

Risanska legenda o postanku Kotora takođe prepričava gotovo istu priču o plemenitoj vili koja pomaže meštanima. Međutim, u ovoj legendi, zabeleženoj od strane Vuka Karadžića, vila savetuje cara Dušana, slavnog vladara za vreme najvećeg uspona srednjevekovnog Kotora.

,,…Više Kotora, u kamenitoj gori, vidi se nekakva velika jama, kao pećina: onda se pripovijeda da je onu pećinu bio počeo kopati silni car Dušan, da ondje gradi grad Kotor, pa mu kazala vila da to ne čini, jer mu onđe, u onoj vrleti, nema ni brodu pristaništa, ni konju poigrišta, već neka ga gradi dolje, kraj zaliva. Car posluša vilu, i s pomoću njezinom načini Kotor”, piše Vuk Karadžić.

 

Piše Ana Klikovac

Opširnije pročitajte u našem štampanom izdanju