Да се женски глас чује
МАЈА ГОЈКОВИЋ У СЕДИШТУ УН

Потпредседница Владе, председница Координационог тела за родну равноправност и министарка културе Маја Гојковић обратила се осмог марта у седишту Уједињених нација у Њујорку учесницима Министарског округлог стола „Добре праксе у решавању баријера како би се премостила родна дигитална подела и промовисало образовање у дигиталном добу за постизање родне равноправности“ који је организован током 67. заседања комисије за статус жена (CSW)

Гојковић је том приликом поручила да Србија остаје посвећена промовисању родне равноправности и елиминисању свих облика дискриминације жена и девојчица, као и да свако од нас мора допринети превазилажењу родних подела, охрабрујући жене и девојчице да напредују у свим областима развоја. Такође, Гојковић је указала да је евидентно да током историје родна равноправност није први пут на преломној тачки и упозорила да данашња глобална превирања наизглед скрећу пажњу са процеса напретка ка пунијој родној равноправности, као и да нови облици угрожавања женских права прете да пониште деценије достигнућа.

„Морамо јасно препознати препреке пред нама. Дигитални јаз је постао ново лице родне неједнакости. Умножавају се нове технологије, које понекад појачавају и одржавају постојеће неједнакости и стереотипе. Желим да са овог места пошаљем поруку да су шансе које ствара дигитализација истовремено најбољи одговор на изазове са којима се суочавамо. Једнака доступност могућности које нуди дигитализација, најбољи је пут да жене узму активнију улогу у борби против предрасуда и стереотипа“, додала је Гојковић.

Предочавајући учесницима да Република Србија остаје посвећена промовисању родне равноправности, Гојковић је истакла да наша земља препознаје кључну улогу жена на тржишту рада и предузима кораке да осигура да оне имају једнак приступ могућностима запошљавања, једнако вредновање рада и безбедно и здраво радно окружење.

„Марљиво радимо на томе да жене буду равномерно заступљене и на позицијама одлучивања. Унапредили смо нормативно-стратешки оквир, међу првима у свету урадили анализу неплаћеног кућног рада, а увели смо и родно одговорно буџетирање. Поред тога, прва смо земља изван Европске уније која је увела Индекс родне равноправности. У оквиру дигитализације, управо је тематски фокус последњег индекса: Дигитализација и будућност рада“, истакла је Гојковић.

Нагласила је да је интегрисање родне перспективе у дигитално учење и привлачење већег броја девојака у адекватне студијске области, кључно решење за постојећи дигитални родни јаз и истакла значај образовања у дигиталној сфери у раном добу. Присутнима је поручила да сви треба да осигурају да се женски глас чује.

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању