Manje poznata Srbija: crkva Brvnara kod Aranđelovca

Posle vožnje putem kojim aranđe-lovačke vlasti ne mogu da se pohvale, kao nagrada stiže go-tovo nestvarna slika. Putu je kraj, a na uredno pokošenom platou, usred šume, stoji na osami drvena kućica. Kao iz neke bajke. Nigde papirića, polomlje-nih grana, otpada… Nije preterano reći da blista prostor nasred kojeg, pored stoletnog hrasta, samuje crkva brvnara. Okolo trema poređane žar-dinjere sa raznobojnim cvećem. Prva pomisao je da je cveće veštač-ko, jer ko bi prevaljivao ovoliki put da održava cveće. Ali, nije veštačko. Neko o ovome domaćinski brine.Kada se od Lazarevca krene prema Aranđelovcu, jedno od sela na tom putu je i Darosava. Iz centra mesta, levo, odvaja se put ka Venčanima. Tim putem pravo, pa onda šumskim još malo, i eto crkve. Sija novi krov na svetinji posvećenoj svetim apostoli-ma Petru i Pavlu.Zapisi kažu da je podignuta 1832. godine, a već sledeće, 1. januara, po-minje se u jednom popisu.U crkvu se može kroz dvoja vrata. Ko uđe na glavna, sa desne strane može da vidi sačuvanu krstioni-cu ozidanu u kamenu. A da bi bolje video unutrašnjost, mora da upali svetlo, jer se kroz nekoliko malih prozora svetlost tek jedva probija. Pravo je ikonostas za koji stručnja-ci vele da je autentičan, odnosno da je oslikan iste godine kada je i crkva podignuta. Kao i za druge crkve brvnare, a i građene su od drveta zbog toga, i za ovu se pretpostavlja da prvo-bitno nije bila po-dignuta na ovom mestu već nekoliko kilome-tara zapadnije.

Nastavak pročitajte u broju 3157.