Мање познати Београд: ломаче гореле на периферији

Уређивала се те године Кнез Михаилова улица када су радници недалеко од тадашње Америчке читаонице наишли на нешто што им је заличило на далеку прошлост. И били су у праву. Позвали су стручња-ке, а ови су прионули на посао. И после само неколико дана истражи-вања дошли до готово сензационал-них открића. Ти налази променили су слику о античком Сингидунуму, односно „скратили” град. Јер, ако су на овом месту постојале ломаче за спаљивање покојника, онда сигурно ту није било цивилно насеље. Први закључак археолога био је да су ло-маче гореле на периферији.Већ у првих неколико дана стручња-ци Градског завода за заштиту споменика културе истражили су тридесет гробова. Како је тада изјавио архе-олог Синиша Николић, гробови су били укопани ту, на територији велике турске некрополе из 16, односно 17. века. Поједини покојници били су сахрањени у дрвеним сандуцима, а изнад неких гробова стављени су камени квадри.

Наставак прочитајте у броју 3181.