Марјам Набатанзи из Уганде: родила 38-оро деце

Родитељи су је удали, тачније продали, у једанаестој, за човека 28 година старијег од ње, полигамисту са децом које су му бивше жене оставиле у мираз, када их је отерао или када су га напустиле. Годину дана касније, у дванаестој, родила је прве близанце. Ређали су се порођаји, Марјам је на свет донела пет пута блзанце, четири пута тројке и чак пет пута четворке. Преживело је 38 њене деце, десет девојчица и 28 дечака, а како ју је муж напустио пре три годи-не, све их сама подиже и издржава. Живе у четири скучене куће изграђе-не од цементних блокова, прекриве-них ребрастим лимом, у селу Касаво окруженом пољима кафе, око педе-сет километара далеко од угандске престонице Кампале.Након што је родила прве близан-це, Марјам је отишла код лекара који је рекао да има хиперовулације, у истом циклусу ствара неколико јајних ћелија. Упозорио је да контрацепција, попупт хормонских пилула, у ње-ном случају може изазвати озбиљне здравствене проблеме. Марјам сматра да ту има и генети-ке. Њен отац има 45 деце, додуше са неколико жена, али су све оне рађале двојке, тројке и четворке.

Наставак прочитајте у броју 3183.