Marjam Nabatanzi iz Ugande: rodila 38-oro dece

Roditelji su je udali, tačnije prodali, u jedanaestoj, za čoveka 28 godina starijeg od nje, poligamistu sa decom koje su mu bivše žene ostavile u miraz, kada ih je oterao ili kada su ga napustile. Godinu dana kasnije, u dvanaestoj, rodila je prve blizance. Ređali su se porođaji, Marjam je na svet donela pet puta blzance, četiri puta trojke i čak pet puta četvorke. Preživelo je 38 njene dece, deset devojčica i 28 dečaka, a kako ju je muž napustio pre tri godi-ne, sve ih sama podiže i izdržava. Žive u četiri skučene kuće izgrađe-ne od cementnih blokova, prekrive-nih rebrastim limom, u selu Kasavo okruženom poljima kafe, oko pede-set kilometara daleko od ugandske prestonice Kampale.Nakon što je rodila prve blizan-ce, Marjam je otišla kod lekara koji je rekao da ima hiperovulacije, u istom ciklusu stvara nekoliko jajnih ćelija. Upozorio je da kontracepcija, popupt hormonskih pilula, u nje-nom slučaju može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Marjam smatra da tu ima i geneti-ke. Njen otac ima 45 dece, doduše sa nekoliko žena, ali su sve one rađale dvojke, trojke i četvorke.

Nastavak pročitajte u broju 3183.