ZASAVICA
Mesto gde priroda gazduje

Specijalni rezervat prirode „Zasavica“ smešten je na teritoriji južne Vojvodine i severne Mačve, u blizini reka Drine i Save. Dolaskom u rezervat, već sa prvim korakom moramo da budemo svesni da smo kročili na tlo gde su biljke i životinje, a ne čovek, domaćini. Gde priroda ima pravila koja moraju da se poštuju, među kojima je i ono da čovek ne može da pristupi svakom delu ovog područja.

Legende kažu da su ovde nekada glavnu reč vodili zmajevi, o čemu svedoče i podaci koji se nalaze u keltskim kartama. U njima se pominje da postoji osam tačaka na Balkanu koje su zmajevi odabrali za sebe, od kojih je jedna upravo ona koja danas pripada pomenutom rezervatu. Da li zmajevi još borave ovde, ne može se sa sigurnošću tvrditi (iako postoje priče o tome, kao i tačan opis kako ih prepoznati). Ali ono što se sigurno zna jeste da su, pored njih, dabrovi ti koji uveliko borave u rezervatu i prilagođavaju ga sebi još od 2005. godine, kada je 16 porodica ove retke životinjske vrste stiglo kao dar od Prirodnjačkog muzeja iz Minhena. Pre oko 5000 godina, čovek je na ovom području stvarao aleje u močvari, odvodnjavao i navodnjavao močvarno tlo. A danas mu je cilj da se potrudi da prirodu očuva i ne dovede do situacije da se izgube još neke životinjske vrste, kao što se to desilo i sa dabrovima u jednom momentu.

Pored zmajeva, ako zaista postoje, i dabrova, koji zaista postoje, brojne vrste flore i faune našle su mesto u specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“, od kojih neke  pripadaju endemima. Vodotok i vlažna staništa idealna su mesta za brojne vrste biljaka i životinja. Nemoguće ih je sve u ovih nekoliko redova nabrojati, ali svakako bi trebalo pomenuti neke od njih, kako bi se stvorila celovita slika o značaju ovog rezervata. Prisutni su: slatkovodni sunđer, meduze, lokvanji, šaran, hrast, cer, lipa, zrikavac, strižibube… Za ptice su napravljene veštačke platforme za gnežđenje, a sisari koji su se ovde nastanili su neki od bubojeda, slepih miševa, glodara, zečeva, mesojeda, zveri, papkara… Ovo posebno raduje istinske ljubitelje prirode, za koje postoje kampovi prirodnjaka Srbije i onih koji dolaze iz drugih zemalja, zainteresovani raznovrsnošću koju priroda ovde nudi.

Specijalni rezervat prirode „Zasavica“ idealan je i za boravak porodica, školske ekskurzije i izlete, posetu turista svih starosnih dobi. Deca imaju mogućnost da se približe životinjama, ali ne svim, već samo onima koja se nalaze na ulazu u rezervat, smeštenim u posebnim objektima: magarcima, mangulicama, kozama, govedima… Pored navedenog, posetiocima se nudi mogućnost vožnje brodićem, uz pratnju onih koji se o ovom području brinu i koji mogu da ponude više informacija o samom rezervatu i njegovim stanovnicima.

Na svakom koraku može se uočiti slika ili figura magarca, i to sa razlogom. Specijalni rezervat prirode „Zasavica“ poznat je i po proizvodima od magarećeg mleka i svinje mangulice. Neki su i u ponudi: sapun i liker od magarećeg mleka, mast od mangulice, sremske kobasice, slanina od mangulice… Dok za prefinjeniji ukus postoji poseban proizvod, a to je magareći sir u ekskluzivnom pakovanju.

 

Tekst i fotografije Darija Svorcan

Opširnije pročitajte u našem štampanom izdanju