Метастаза Фашизма у Европи

Исами смо сведоци колико се пречесто данас упо-требљавају речи као што су „фашизам“, „популизам“, „расизам“, „ксенофобија“ и десетине других, а невоља је што се оне подједнако често употребљавају лоше, из незнања или са намером. То доводи до тога да се замагљује њихово право значење или тежина (изговорене речи). За лек против зле намере не знамо, али грешке из незнања се могу лако отклонити читањем књиге Јова Бакића „Европска крајња десни-ца: 1945 – 2018“ коју издавач Зоран Хамовић назива „изузетном студијом, анализом и синтезом“ овог важног друштвеног и политичког феномена савременог света. Набујали национа-лизам, расизам и фашизам – сваког дана нам долазе из неког дела света и није необично што су десничарски покрети прави хит међу политико-лозима. Њима се баве и они који их никада раније нису проучавали. Ипак, критичко мишљење, ослоњено на дубинско знање, увек се издваја од других. Баш такву књигу су понудили социо-лог Јово Бакић (49), професор Београд-ског универзитета, и издавачка кућа „Клио“. Књига „Европска крајња дес-ница: 1945 – 2018“ је резултат вишего-дишњег истраживања које је подржало Министарство за науку и образовање Републике Србије. Реч је о првој овак-вој обимној студији на српско-хрват-ском говорном подручју, мада су ретке и у свету овакве књиге које не нуде само историјске чињенице, већ и соци-олошка тумачења узрока и последица настанка и развоја десних политичких идеја, странака и пракси у Европи.„Мада, не у целој Европи“, додаје аутор и објашњава о чему се ради:– Књига има релативно непрецизан наслов, јер сам попустио пред жељом издавача да је баш тако назове, иако је моја идеја била „Крајња десница у ста-рим европским олигархијама“. Самим тим је значило да се ради о државама западне Европе, а разлог је тај што је после Другог светског рата у земљама источне Европе уведен једнопартијски револуције када је 29. августа 1789. председник уставотворне скупштине тражио од посланика да гласају за предлог да краљ има вето на законе и одлуке парламента. Они за краљев вето сели су десно од председа-вајућег, а они против лево и тако су наставили да седе.

Наставак прочитајте у броју 3157.