Миланковићеви следбеници

Улепом здању Гимназије са дугом историјом, која је недавно прославила 160 година од оснивања, срели смо се са матурантима који су учили по посебном програму за ученике надарене за физику. Земун-ска гимназија тренутно је највећа у Србији са 1300 ученика распоређе-них у 46 одељења по тридесет ђака, али се у одељења надарених уписује максимално 20. Поред професора гимназије, њихови предавачи су про-фесори и асистенти са Факултета за физику и истраживачи из Института за физику. Кроз различите форме, од припреме за такмичења до упозна-вања са истраживањима која се спро-воде у Институту и на Факултету, они им дају добру основу да изучавају оно што их највише интересује. Док смо чекали да пристигну наши весели матуранти који су управо по-лагали завршне испите, Милош Бје-лановић, директор Гимназије, рекао нам је да их следеће године очекује и озбиљна реконструкција, сређивање које ће створити још квалитетније услове за реализацију наставе, а за генерацију надарених ученика имао је само речи хвале.

Наставак прочитајте у броју 3150.