Миљан Миљанић- Стручњак светског ранга

Легендарни радио-репортер Радивоје Марковић је својевремено, говорећи о селекторима на суптилан начин, пронашао занимљив спој између инжењера Бошка Симоновића и Миљана Миљанића. „Припадали су различитим генерацијама и разумљиво различито схватали фудбалску игру, али су имали и неке заједничке, по мом уверењу, значајне особине. И Симоновића и Миљанића је одликовао висок степен осећања одговорности за игру и резултате, али и пословично наглашена спремност да неуспехе репрезентације приме на сопствена плећа…“ Симоновић је 1934. био нападан са свих страна, безмало разапет, у њега је пуцано из свих оружја зато што се репре- зентација није пласирала на Светском шампионату у Риму. Миљанић је можда отишао и корак даље: мушки је подносио критике, не ретко и потпуно неутемељене и „обогаћене“ опаким речима, и 1974. и 1982. године, али он није ни покушао да одговори. Једино је бранио фудбалере, чак и од појединих функционера ФСЈ, углавном фудбалских лаика и политиканата.

Наставак можете прочитати у броју 3087.