Мини-хидроелектране струјни удар на екосистем

Дуго су се мештани села Ра-кита, у општини Бабушница, борили са ветрењачама. Бар тако је изгледало на почетку њиховог протеста. Јер, тек ту и тамо, спорадично, појављивала се вест да су они против тога да се на Ракитској реци, која протиче кроз село, гради ми-ни-хидроелектрана. Стицао се утисак као да неко намерно прикрива чиње-ницу да житељи овог дела Србије месе-цима исказују негодовање стављајући јасно до знања надлежнима да не желе да им било ко угрози нетакнуту приро-ду. Па и живот, како кажу.– Без воде овде нема живота, а они нам узимају живот – рекао је Десимир Стојанов, председник Месне заједнице села Ракита. – У центру Села створена су клизишта, а једини пут који смо има-ли до имања је урушен. Не можемо да одемо тамо. Приморани смо да се на овај начин бунимо и нећемо дозволити да се то ради.Били су упорни мештани, али није одустајао ни инвеститор, па је у једном тренутку дошло и до инцидента. При-сутни кажу, умало и до туче.Они што бране своју територију из дана у дан имали су све већу подршку широм Србије, па је тако Еколошки покрет организовао недавно у Београ-ду протест. Број људи који се ту окупио јасно је ставио до знања надлежнима да о овоме треба да се разговара. Еколошки активисти, а пре свих По-крет „Одбранимо реке Старе планине”, подигли су свој глас јер сматрају да су мини-хидроелектране (МХЕ) убице природног света.А, шта траже они који протестују? Пре свега, да се заустави градња широм Србије као и да буде обављена обимна стручна анализа за испитивање река и живог света и негативног утицаја на природну средину за све до сада изграђене деривационе мини електра-не или оне у фази градње. Исто тако, да се уради стручна анализа која би грађанима Србије дала на увид објек-тивне податке о томе колико ове мале електране заиста доприносе електрое-нергетској стабилности Србије.Злонамерна кампањаГде су протести, ту је политика умешала прсте. Јер, иза свега код нас стоји политика. Тако каже теорија за-вере, па је тако било и овом приликом када је у Београду одржан протест. А непосредно пре него су се оклупили они који се противе изградњи ми-ни-хидроелектрана, редакцијама ме-дија стигло је саопштење Национал-ног удружења мини -хидроелектрана у којем тврде да је „мањи део јавности подржао злонамерну кампању једног броја људи који све ово ради из поли-тичких амбиција ради личног про-мовисања и других интереса”. И још додају: „ Мале хидроелектране које су изграђене у последњих десет година и које се граде у Србији изграђене су у складу са свим важећим зако-нима и подзаконским актима који су усклађени са законодавством ЕУ, а све према Националном акционом плану за производњу енергије из обновљи-вих извора. Такође, сва надлежна министарства и јавна предузећа као имаоци јавних овлашћења који про-писују услове и дају сагласности за њихову изградњу, дале су свој прис-танак за изградњу МХЕ у поступку добијања грађевинске и употребне дозволе. Ови протести су политиза-ција нечега што не би требало да буде политика“.

 

Наставак прочитајте у броју 3133.