Mladi stručnjaci Časlav i Vid:grad zamenili selom

Upoznali su se na Poljopriv-rednom fakultetu. Momak iz Rakovice i momak iz Novog Beograda na početku poznan-stva nisu ni sanjali da će jednoga dana nositi gajbice sa mali-nama, kupinama, kajsijama, jabukama, jagodama, da će preradom tog voća pu-niti teglice i izlagati ih i prodava-ti na sajmovima. Od tog susreta do sna o zdravim voćnim namazima prošlo je sedam godina. U tih sedam godina, Časlav je stvorio zasad maline u Ivanjici dok je Vid u selu Vlasanica počeo da se bavi proizvodnjom bo-rovnice. Kada su shvatili da se Knez Mihailova ne može orati, i da žele biti „svoji na svome“, spakovali su se i krenuli put Vidovog sela u Opštini Vladimirci. Podršku na tom putu pružile su im porodice. A sreli smo ih i sa njima se ispričali na „Gastro Sremu“, gde su očarali pose-tioce svojom mladošću, odlučnošću i željom za uspehom u svojoj zemlji.

Nastavak pročitajte u broju 3164.